• Dijous 3 de juny de 2021
  • Divendres 4 de juny de 2021
  • Ubicació:

    Plaça de l’Ajuntament

  • Hora:

    18.30 h

  • Preu:

    Espectacle gratuït

Save The Temazo és una ONG internacional que lluita per rescatar el valor emocional de la música, investigant les connexions musicals i sonores que existeixen en el món i la seva influència en els àmbits social, cultural i artístic. 

El 2018 es crea el Col·lectiu F.R.E.N.È.T.I.C., a petició de la Delegació Espanyola de Save The Temazo, amb l’objectiu de realitzar un espectacle per difondre el missatge i les últimes investigacions de l’organització. Aquest col·lectiu està format per un equip multidisciplinari compost per quatre artistes de circ provinents de companyies amb una destacada trajectòria i una productora audiovisual.